Taşranın ‘outlet’ üniversiteleri: Her yurda bir ‘manevi rehber’

Gazeteci Tuğba Tekerek, taşra üniversitelerini anlattı kitabıyla akademi dünyasına yeni bir kavram kazandırdı: Outlet üniversite.