Ofisten konuta dönüşüm için belediye meclisine yetki

Atıl durumdaki boş ofislerden şartları uygun olanların konuta dönüştürülebilmesi için belediye meclislerince karar alınabilmesi imkanı getirildi.