TTB başkanı ‘büyük resim’e baktı: Hasta ile hekim arasındaki güven ortadan kalktı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sağlıktaki şiddet nedeniyle, hekimlerin ‘ciddi kaygılarla’ çalıştıklarını belirterek, “Hasta-hekim ilişkisinin temelindeki güven duygusu ortadan kalktı” dedi.