Sayıştay raporları: Patlama meydana gelen maden sahasının devrinde ‘haksız çıkar’

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş internet sitesinde, patlama yaşanan maden ocağının 2005 yılında TTK’dan rödevans (imtiyaz) anlaşması ile alındığı belirtiliyor. Sayıştay ise 2017 tarihli raporunda şirkete haksız kazanç sağlayacak biçimde adımlar atıldığı konusunda uyarmış ve bunun ‘aşikar’ olduğunu vurgulamış.