Arşivden | Hakikat, sevgi ve saygınlık, ‘ihraç’ edilemez…

Sevgili hoca ve arkadaşlarımız, sevgili hoca ve arkadaşlarımızdır. Sevgiyi ve saygınlığı ‘hükme bağlayacak’ bir ‘hukuk normu’ görülmedi bugüne dek.